Impressum:

Prevádzkovateľ tejto webstránky:

Popelka Georg
Euring 43
A - 5760 Saalfelden

Tel. +43(0)660/3500457
E-mail: info@appartement.or.at

Ochrana dát:

S vašimi osobnými údajmi bude, samozrejme, zaobchádzať dôverne a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Autorské práva:

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom. Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach boli vytvorené podľa nášho najlepšieho vedomia a boli veľmi starostlivo kontrolované z hľadiska presnosti. Napriek tomu nemožno úplne vylúčiť chyby v obsahu a vecnom obsahu. Neexistuje žiadna záruka ani zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých informácií. Všetky informácie sú poskytované bez záruky.

Zodpovednosť za odkazy:

Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberám žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za ich obsah zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia odkazovaných stránok. Platí vylúčenie zodpovednosti.